Ιστορικά στοιχεία: Κατά τον Β’ΠΠ το Αυτοκρατορικό Ιαπωνικό Ναυτικό χρησιμοποίησε διάφορους τύπους υποβρυχίων «νάνων» (Ko-Hyoteki) για stealth καταδρομικές επιχειρήσεις εντός εχθρικών λιμένων. Από τις πιο…