Ένα πλούσιο και αναλυτικό φωτογραφικό "βήμα - βήμα" από το εξαιρετικό διόραμα του Γιώργου Κουλούρη. Το κιτ που χρησιμοποιήθηκε είναι το Trumpeter KV-1S/85 Heavy Tank της…