Ιστορικά στοιχεία: Πολλοί ήταν οι Έλληνες που αντιστάθηκαν στην οθωμανική κυριαρχία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Κλέφτες, που ζούσαν συνήθως στα βουνά. Αλλά και οι Αρματολοί, παρόλο που…

Ο Αλέξανδρος περιγράφεται πως διέθετε ένα γαλάζιο και ένα καφέ μάτι, εμφανίζοντας το γενικά σπάνιο στους ανθρώπους φαινόμενο της ετεροχρωμίας όπου οι ίριδες των ματιών…

“ BAND of BROTHERS”

3 Φεβρουαρίου 2017 0

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ... Somewhere in time… Μια φορά και ένα καιρό, δηλαδή πολλά χρόνια πίσω, ίσως και 25, μια βόλτα στο Κεφαλάρι…