Πρόκειται για μία τεχνική η οποία εφαρμόζεται  εφόσον έχουμε ολοκληρώσει το μοντέλο μας, έχουμε τοποθετήσει  τις χαλκομανίες και έχουμε περάσει βερνίκι gloss ή longshine (παρκετίνη)…

Φάκελος: Armed and Loaded…

23 Μαρτίου 2017 0

Αγαπητοί φίλοι σας χαιρετώ. Προχωράμε βαθύτερα στο κατασκευαστικό σκέλος αφού αρχίζουμε να έχουμε την πρώτη μας επαφή με τα είδη των πυραυλικών συστημάτων και των διάφορων…

Αγαπητοί φίλοι σας χαιρετώ. Θέλοντας να βοηθήσω την προσπάθεια του περιοδικού, θα ασχοληθώ με την συγγραφή κατασκευαστικών και τεχνικών άρθρων ώστε να βοηθηθούν αρχάριοι και μη.…