Το αστάρωμα είναι ίσως το πιό βασικό στάδιο του βαψίματος σ’ ένα μοντέλο. Οι μοντελιστές κατά καιρούς χρησιμοποιούν διάφορα σπρεϋ, ή/και ειδικά αστάρια ψεκασμένα με…

Η όλη ιστορία έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό όπου κυκλοφορεί η παρκετίνη Future. Θεωρείται η κορυφαία εναλλακτική του gloss βερνικιού. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανακαλύψει…