Φιγούρα ύψους περίπου 40 εκατοστών αποτελούμενη από 108 κομμάτια . Από τη σειρά scifi BSG χρειάστηκε αρκετό στοκαρισμα και τρίψιμο ώστε να εξαφανιστούν κάποιες ενώσεις…