όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του συγκεκριμένου P-40 μπορεί να διαβάσει τα παρακάτω άρθρα:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *