όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του συγκεκριμένου P-40 μπορεί να διαβάσει τα παρακάτω άρθρα: The P-40 Kittyhawk found in the desert. Where is…